ZASADY REMONTÓW

DZIERŻONIOWSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O.O. INFORMUJE, IŻ WSZELKIE REMONTY DOTYCZĄCE LOKALI KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ DZIERŻONIÓW PRZEPROWADZANE SĄ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu remontów gminnych lokali mieszkalnych.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA.

Dokumenty