ZAPYTANIE O CENĘ - Malowanie klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej - Wrocławska 1A,1B,3A,3B

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 1A,1B,3A,3B w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Wrocławskiej 1A,1B,3A,3B w Dzierżoniowie".
  Opis wykonywanych robót:
 • Zabezpieczenie okien i drzwi na klatce schodowej
 • Zeskrobanie starych powłok malarskich
 • Naprawa pęknięć poprzez założenie siatek
 • Zagruntowanie całości ścian i sufitów
 • Szpachlowanie całości ścian i sufitów x1
 • Malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną
 • Malowanie lamperii, balustrad schodowych, cokolików farbą olejną
 • Sprzątanie końcowe oraz wywiezienie gruzu
 • Oferta cenowa według własnych pomiarów


 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 02 luty 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: (do ustalenia przy negocjacjach) od dnia podpisania umowy.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 19
Formularz oferty