ZAPYTANIE O CENĘ- wykonanie projektu remontu zabezpieczającego budynek ( kominy, ściany, tynkowanie ścian) przy ul. Ciasnej 3 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów do składania oferty cenowej na zadanie pn:" Wykonanie projektu remontu zabezpieczającego budynek ( kominy, ściany, tynkowanie ścian) przy ul. Ciasnej 3 w Dzierżoniowie"

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
   • Podatek VAT
   • 5 egzemplarzy w formie papierowej
   • Projekt w formacie PDF
   • Kosztorys inwestorski w formacie PDF i ATH
   • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 13 lutego 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
  • Nieprzekraczalny termin wykonania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
  • Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  • Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
  • Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • Otwarcie ofert odbędzie się 13 lutego 2015 roku o godzinie 12:30 w pokoju negocjacji na I piętrze.
Formularz oferty