NEGOCJACJE- remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Gen. Andersa 14 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 14 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 26 LUTEGO 2015 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie remontu elewacji z dociepleniem w/w budynku. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 16:30, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.