NEGOCJACJE- wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Ciasnej 22 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ciasnej 22 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 04 MARCA 2015 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wymiany pokrycia dachu w/w budynku. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 10:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.