NEGOCJACJE - wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z remontem kominów budynku przy ul. Kilińskiego 2 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 2 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2015 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wymiany pokrycia dachu wraz z remontem kominów w w/w budynku. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 14:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.