ZAPYTANIE O CENĘ - remont i malowanie klatki schodowej, piwnicy i pralni w budynku przy ul. Słowackiego 18

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 18 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. " remont i malowanie klatki schodowej, piwnicy i pralni w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Dzierżoniowie".
  Opis wykonywanych robót:
 • Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, posadzek i biegów schodowych z późniejszym posprzątaniem i wywiezieniem gruzu
 • Zbicie tynku, odgrzybienie i położenie tynku w piwnicy, pralni i na parterze klatki schodowej.
 • Wymiana drzwi do pralni i przejściowych w piwnicy.
 • Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie emulsyjne, zeskrobanie farby, naprawa tynków, jednokrotne gładzie, gruntowanie i malowanie emulsyjne
 • Przygotowanie powierzchni ścian – lamperie, podkład pod tynk żywiczny i tynk żywiczny.
 • Montaż kątowników ochronnych.
 • Położenie płytek antypoślizgowych, trudno ściernych i mrozoodpornych na stopniach, podstopniach, spocznikach i korytarzach z naprawą i przygotowaniem powierzchni.
 • Malowanie balustrad, rur, drzwiczek i.t.p.
 • Oferta cenowa według własnych pomiarów


 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 27 maja 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 19
Formularz oferty