NEGOCJACJE - wykonanie projektu technicznego remontu elewacji z dociepleniem wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Świdnickiej 44 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 44 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wykonania projektu technicznego remontu elewacji z dociepleniem wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Świdnickiej 44 w Dzierżoniowie. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 11:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.