ZAPYTANIE O CENĘ - remont - malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Świdnickiej 8-8A w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 8-8A w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Remont i malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Świdnickiej 8-8A w Dzierżoniowie".
  Opis wykonywanych robót dla Świdnicka 8 - wejście główne:
 • Uzupełnienie tynków w części parterowej i zejścia do piwnicy
 • Przetarcie tynków w części parterowej klatki schodowej.
 • Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie.
 • 1x gładź
 • Montaż płyt K-G na suficie ostatniej kondygnacji.
 • Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową+ zejście do piwnicy.
 • Położenie tynku żywicznego mozaikowego na lamperii
 • Malowanie cokolików, balustrady schodowej metalowej, poręczy drewnianej farbą olejną.
 • Wymiana drzwi do piwnicy
 • Uzupełnienie brakujących listew stalowych przy stopnicach schodowych (betonowych)

  • Opis wykonywanych robót dla Świdnicka 8A
 • Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową
 • Położenie tynku żywicznego na lamperii klatki schodowej
 • Malowanie balustrady schodowej metalowej i cokolików
  • UWAGA! - klatka schodowa Świdnicka 8A przygotowana jest do malowania

 • Oferta cenowa według własnych pomiarów


 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 19
Formularz oferty