WYNIKI PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH OFERTOWYCH NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. BRZEGOWEJ 35, UL. BRZEGOWEJ 33A ORAZ UL. CIASNEJ 3

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. informuje, iż:

Przetarg nieograniczony ofertowy na "Remont ścian konstrukcyjnych zewnętrznych oraz kominów budynku komunalnego przy ul. Ciasna 3 w Dzierżoniowie" wygrał oferent:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Leszek Przybyszewski
ul. Chopina 25, 58-200 Dzierżoniów
Koszt inwestycji wynosi: 58 519,89 zł (brutto)Przetarg nieograniczony ofertowy na "Wymianę pokrycia dachu, remont kominów oraz remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Brzegowej 33A w Dzierżoniowie" wygrał oferent:
MURARSTWO-CIESIELSTWO
Jan Sochanowski
ul. Zofii Nałkowskiej 8, 58-200 Dzierżoniów
Koszt inwestycji wynosi: 98 985,00 zł (brutto)


Przetarg nieograniczony ofertowy na "Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku komunalnego przy ul. Brzegowej 35 w Dzierżoniowie" wygrał oferent:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Leszek Przybyszewski
ul. Chopina 25, 58-200 Dzierżoniów
Koszt inwestycji wynosi: 72 350,58 zł (brutto)