PONOWNE ZAPYTANIE O CENĘ - wymiana stolarki drzwiowej - wejściowej do budynku przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie".

UWAGA!
Powyższy budynek znajduje się w wykazie zabytków, dlatego należy odtworzyć wygląd obecnej stolarki drzwiowej.
Oferta cenowa według własnych pomiarów

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania zlecenia.
  5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-09.
  7. Podpisanie zlecenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  8. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 09
Formularz oferty