ZAPYTANIE O CENĘ - remont - malowanie klatek schodowych, piwnic, strychu i suszarni w budynku na os. Słonecznym 4-4A w Dzierżoniowie.

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Słonecznym 4-4A w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Remont i malowanie klatek schodowych, piwnicy, strychu i suszarni w budynku na os. Słonecznym 4-4A w Dzierżoniowie".

 • Oferta cenowa według własnych pomiarów
 • Zakres robót znajduje się w załączniku


  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
   • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
  4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
  5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
  6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
  8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  9. Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 19
  Formularz i zakres prac - os. Słoneczne 4-4A
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR