WYNIKI PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH OFERTOWYCH NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PRZY UL. PRUSA 1-3-7-9 ORAZ UL. PRZEDMIEŚCIE 27 W DZIERŻONIOWIE

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. informuje, iż:

Przetarg nieograniczony ofertowy na "Wykonanie remontu elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ul. Przedmieście 27 w Dzierżoniowie" wygrał oferent:
EUROPROJEKT
Adam Majkowski Ul. Bielawska 15,58-200 Dzierżoniów
Koszt inwestycji wynosi: 114 000,00 zł (brutto)Przetarg nieograniczony ofertowy na "Wykonanie zespołu obiektów gospodarczych w zabudowie szeregowej dla zabudowy mieszkaniowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prusa 1-3-7-9 w Dzierżoniowie" wygrał oferent:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Leszek Przybyszewski Ul. Chopina 25, 58-200 Dzierżoniów
Koszt inwestycji wynosi: 129 970,89 zł (brutto)