ZAPYTANIE O CENĘ - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej w budynku przy ul. Pięknej 7 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pięknej 7 w Dzierżoniowie zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej w budynku przy ul. Pięknej 7 w Dzierżoniowie".


Oferta cenowa według własnych pomiarów
-aluminium zimne
-kolor brązowy
-otwierane do wewnątrz
-klamka (chrom matowy)
-1 zamek
-gałko-klamka (chrom matowy)
-samozamykacz (ramie z blokadą otwarcia)
-elektrozaczep


Drzwi od strony podwórka bez elektrozaczepu!

Stolarka okienna 4 szt.
-Kolor: Biały

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 października 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania zlecenia.
  5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-09.
  7. Podpisanie zlecenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  8. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 09
Formularz oferty