NEGOCJACJE - remont elewacji szczytowej budynku przy ul. Krasickiego 35 w Dzierżoniowie.


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 35 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie remontu elewacji szczytowej budynku przy ul. Krasickiego 35 w Dzierżoniowie. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 12:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.