ZAPYTANIE O CENĘ - Wymiana stolarki budowlanej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie - wg. wykazu.

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przy:
 • ul. Batalionów Chłopskich 81
 • ul. Generała Andersa 23,25
 • ul. Plac Konstytucji 1
 • ul. Sienkiewicza 2
 • os. Słoneczne 4-4A
 • ul. Żeromskiego 7A
 • ...w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na wymianę stolarki budowlanej wg. niżej wymienionego zakresu:

 • ul. Batalionów Chłopskich 81 - wymiana drzwi wejściowych do budynku (frontowych i od podwórka)
 • ul. Generała Andersa 23,25 - wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • ul. Plac Konstytucji 1 - wymiana okna na klatce schodowej
 • ul. Sienkiewicza 2 - wymiana okien na klatce schodowej i wspólnych przedpokojach
 • os. Słoneczne 4-4A - wymiana drzwi wejściowych do budynku
 • ul. Żeromskiego 7A - wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz okien na klatce schodowej

 • Wycenę należy wykonać wg. własnego pomiaru
  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 m-c od dnia podpisania zlecenia (indywidualnie na każdą wspólnotę)
  5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-14.
  7. Podpisanie zlecenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  8. Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową wraz z szkicem i opisem stolarki
   • każdą z ofert należy złożyć w osobnej kopercie opisanej adresem Wspólnoty Mieszkaniowej

  9. Termin ewentualnych negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 14