NEGOCJACJE - Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Ząbkowickiej 63 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ząbkowickiej 63 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 12 MAJA 2016 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie remontu pokrycia dachu w/w budynku. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 14:30, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.