ZAPYTANIE O CENĘ - Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 9 w Dzierżoniowie wg. projektu budowlanego i przedmiaru robót

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. O. ponownie zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 9 do składania ofert cenowej na: "Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Pocztowej 9 w Dzierżoniowie".
PROJEKT DO WGLĄDU W SIEDZIBIE DZBM SP. Z o. o. POKÓJ NR. 8 - I PIĘTRO
Specyfikacja, oferta, PRZEDMIAR
  • Pliki należy wypakować programem: WinRAR