NEGOCJACJE - Wykonanie projektu remontu elewacji z dociepleniem i likwidacją wilgoci w części parterowej budynku przy ul. Długiej 3 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 3 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 23 MAJA 2016 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wykonania projektu remontu elewacji z dociepleniem i likwidacją wilgoci w części parterowej budynku przy ul. Długiej 3 w Dzierżoniowie. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 9:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.