ZAPYTANIE O CENĘ - Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przedmieście 1 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przedmieście 1 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Roboty budowlane i malarskie klatki schodowej w budynku przy ul. Przedmieście 1 w Dzierżoniowie".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 03 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy/zlecenia.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Zakres robót, formularz oferty
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR