PONOWNE ZAPYTANIE O CENĘ - Remont elewacji i klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 9 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. O. ponownie zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 9 do składania ofert cenowej na: "Remont elewacji i klatki schodowej budynku zabytkowego przy ul. Pocztowej 9 w Dzierżoniowie".
PROJEKT DO WGLĄDU W SIEDZIBIE DZBM SP. Z o. o. POKÓJ NR. 8 - I PIĘTRO
Specyfikacja, oferta, przedmiar, zakres robót
  • Pliki należy wypakować programem: WinRAR