INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - "Rozbiórka obiektów garażowo - gospodarczych przy ul. Krasickiego 61 w Dzierżoniowie"

W związku z ogłoszeniem postępowania na wykonanie:

"Rozbiórki obiektów garażowo - gospodarczych przy ul. Krasickiego 61 w Dzierżoniowie"do dnia 13.09.2016 roku do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty, które uzyskały następujące oceny: Oferent numer 1: JANA Sp. z o. o. ul. Bielawska 20 58-260 Bielawa Cena oferty: 17 712,00 zł brutto Doświadczenie - 40 punktów Suma punktów = 95,00
Oferent numer 2: P.U.P.H. DARJAM Sp. z o. o. ul. Świdnicka 31/8 58-200 Dzierżoniów Cena oferty: 24 600,00 zł brutto Doświadczenie - 40 punktów Suma punktów = 79,00
Oferent numer 3: Przedsiębiorstwo usługowo - Budowlane ul. Bratkowa 1 57-230 Kamieniec Ząbkowicki Cena oferty: 16 171,93 zł brutto Doświadczenie - 40 punktów Suma punktów = 100,00
W związku z powyższym wzywamy oferenta numer 3 do uzupełnienia dokumentów zgodnie z ofertą punkt e,f i g. Dokumenty należy dostarczyć do pokoju numer 9 (p. K. Jasińska)w terminie do dnia 20.09.2016 roku