ZAPYTANIE O CENĘ - Rozbiórka obiektu gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 12 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnicka 12 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Rozbiórka obiektu gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 12 w Dzierżoniowie".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę (brutto) na podstawie danych charakterystycznych budynku:
   • gospodarczy
   • niski
   • jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
   • pow. zabudowy - 16.50 m * 3.00 m = 49.50 m2
   • kubatura - 49.50 m2 * 2.70 m = 133.65 m3
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: do 15 grudnia 2016 r.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
 11. Projekt do wglądu w siedzibie DZBM Sp. z o. o. ul. Bielawska 15 pokój numer 8
Plan sytuacyjny, formularz oferty, fotografie budynku
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR