NEGOCJACJE - Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 12 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 12 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 29 LISTOPADA 2016 r. przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie rozbiórki pomieszczeń gospodarczych. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 11:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.