ZAPYTANIE O CENĘ - Roboty elektryczne - wymiana zabezpieczenia głównego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Krasickiego 34 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 34 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Roboty elektryczne - wymiana zabezpieczenia głównego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Krasickiego 34 w Dzierżoniowie".

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
  5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-14.
Formularz oferty - Krasickiego 34