PONOWNIE Przetarg nieograniczony ofertowy do 30000 euro CPV 45.42.00.00-7 pn.: "Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie".

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy do 30000 euro CPV 45.42.00.00-7 pn.: "Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie".

Termin składania ofert przedłużony do 04.06.2019 r. do godziny 12:00

Specyfikacja, załączniki, wzór oferty.
  • Pliki należy wypakować programem: 7ZIP