OGŁOSZENIE O WYNIKU - Przetarg nieograniczony ofertowy do 30000 euro na: "Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie"

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w przetargu nieograniczonym ofertowym do 30 000 euro na: "Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie".

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Drzwi 2019