Informacja o rozstrzygnięciu - Wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i odgromowych według formularza oferty

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i odgromowych złożyła firma:
Ramo Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa
Kwota za przeglądy : 8680,00zł + wyłączniki p.poż. 20zł/szt.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert, a zwycięzcy gratulujemy.