Informacja o rozstrzygnięciu - Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 31 w Dzierżoniowie

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 31 w Dzierżoniowie złożyła firma:
Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Bielawska 15
58-200 Dzierżoniów
Kwota za wykonanie projektu: 10 000 00zł

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.