ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie oraz montaż zabudowy boksu na pojemniki na odpady komunalne wraz z zadaszeniem i dwiema furtkami zamykanymi na klucz ze stali ocynkowanej dla Wspólnot Mieszkaniowych na os. Słonecznym 5-5a i 6-6a w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na os. Słonecznym 5-5a i 6-6a w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie oraz montaż zabudowy boksu na pojemniki na odpady komunalne wraz z zadaszeniem i dwiema furtkami zamykanymi na klucz ze stali ocynkowanej dla Wspólnot Mieszkaniowych na os. Słonecznym 5-5a i 6-6a w Dzierżoniowie".

Wycena wg własnych pomiarów
 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 24 września 2019r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 4. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 7. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 2 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC na rok bieżący
  • kosztorys ofertowy
  • oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
Formularz oferty - Słoneczne 5-5a i 6-6a