NEGOCJACJE - Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 11 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 11 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 7 listopada 2019r. (czwartek) przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wykonania projektu budowlanego na remont elewacji budynku. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 10:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.