NEGOCJACJE - Remont elewacji budynku wraz z izolacją ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 12 w Dzierżoniowie


Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 12 w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 7 lutego 2020r. (piątek) przeprowadzone zostaną negocjacje w sprawie wykonania remontu elewacji budynku wraz z izolacją ścian. Zapraszamy zatem wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty cenowe na wykonanie zadania na negocjacje, które odbędą się o godzinie 13:00, w budynku przy ul. Bielawskiej 15 - w sali nr 2 na parterze.