Informacja o rozstrzygnięciu - Remont elewacji budynku wraz z izolacją ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 12 w Dzierżoniowie

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na remont elewacji budynku wraz z izolacją ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 12 w Dzierżoniowie złożyła firma:

DEKARSTWO
Adrian Bernatek
ul. Rzeźnicza 5f
58-200 Dzierżoniów

Kwota za wykonanie remontu: 113 000,00zł

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.