OGŁOSZENIE O WYNIKU - Ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokalu usługowego położonego przy ul. Sienkiewicza 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych .

Ogłoszenie o wyniku postępowania - najem lokalu usługowego