OGŁOSZENIE O WYNIKU - Przetarg nieograniczony ofertowy na: Opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku komunalnego Kopernika 19 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w przetargu nieograniczonym ofertowym na: "Opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku komunalnego Kopernika 19 w Dzierżoniowie".

Ogłoszenie o wyniku postępowania - audyt i projekt Kopernika 19