OGŁOSZENIE O WYNIKU - Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w 22 pawilonach na Targowisku Miejskim w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w zapytaniu o cenę w postępowaniu na: "Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w 22 pawilonach na Targowisku Miejskim w Dzierżoniowie". W postępowaniu wpłynęła 1 oferta po terminie na składanie ofert (oferta wpłynęła 07.04.2021 r. o godzinie 13:33)..

Ogłoszenie o wyniku postępowania - przeglądy elektryczne w 22 pawilonach na TM