OGŁOSZENIE O WYNIKU: Przetarg nieograniczony ofertowy na: "Remont i malowanie klatki schodowej budynku komunalnego przy ul. Ząbkowickiej 41 w Dzierżoniowie wg przedmiaru"

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w przetargu nieograniczonym ofertowym na: "Remont i malowanie klatki schodowej budynku komunalnego przy ul. Ząbkowickiej 41 w Dzierżoniowie wg przedmiaru".

Ogłoszenie o wyniku - Ząbkowicka 41