OGŁOSZENIE O WYNIKU - Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 47,48,49,50-Boh. Getta 1,3,5 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w postępowaniu na: "Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 47,48,49,50-Boh. Getta 1,3,5 w Dzierżoniowie"..

Ogłoszenie o wyniku postępowania - przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej