OGŁOSZENIE O WYNIKU - Wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej lokalu mieszkalnego przy ul. Przedmieście 2/1A w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w przetargu nieograniczonym ofertowym do 130000 złotych pn.: "Wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej lokalu mieszkalnego przy ul. Przedmieście 2/1A w Dzierżoniowie"..

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Ekspertyza mykologiczno-budowlana