OGŁOSZENIE O WYNIKU - Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych przemysłowych i magazynowych oraz założenie dla poszczególnych nieruchomości książki obiektu budowlanego – ul. Kilińskiego 14 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o wyniku w postępowaniu pn.:"Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych przemysłowych i magazynowych oraz założenie dla poszczególnych nieruchomości książki obiektu budowlanego – ul. Kilińskiego 14 w Dzierżoniowie". W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła jedna oferta po terminie przewidzianym na składanie ofert (wpłynęła 18.07.2022 r. o godzinie 12:10 i nie jest uwzględniona w ogłoszeniu o wyniku).

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Kilińskiego 14