Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i energetycznej wraz z wykonaniem okresowego przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej obiektów budowlanych przemysłowych i magazynowych zasilanych ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy do 130000 złotych pn.: "Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i energetycznej wraz z wykonaniem okresowego przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej obiektów budowlanych przemysłowych i magazynowych zasilanych ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV zlokalizowanych w Dzierżoniowie ul. Kilińskiego 14 działka nr 176 obręb Zachód".


SWZ, załączniki, formularz oferty, mapa.
  • Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku